INICI / AFOPA / AULES / COMUNICACIONS / CONTACTE

Afopa és una agrupació d'Aules dedicades a la formació permanent de la gent gran que concentra els seus esforços en sensibilitzar als ciutadans de la necessitat de seguir una formació per al desenvolu-pament personal, cultural i social de les persones.

L'objectiu prioritari de l'agrupació és millorar la qualitat de vida de la gent gran seguint el camí de la cultura. I això és possible gràcies a les col·labora-cions amb un conjunt d'Aules que fan possible l'accès de la gent gran al conjunt de l'oferta formativa existent.

Afopa com a organització, coordina
aquestes Aules que treballen com entitats
autònomes, promou la creació de noves
aules aportant el seu consell i experiència
i representa el conjunt de les Aules davant
institucions públiques i privades que
comperteixen aquest projecte de
formació permanent.
La feina d'Afopa es veu recolzada per la solidesa d'una
estructura internacional formant part, com a representant
de les Aules Catalanes, de la Confederación Española
de Aulas de la Tercera Edad ( CEATE )
, amb seu a Madrid
i 180 Aules per tota Espanya, i de l'Association International
des Universités du Troisième Âge ( AIUTA )
, amb seu a
París i més de 1500 Aules per tot el món.
40 ANYS D'EXPERIÈNCIA
3 AULES DE DIFUSIÓ CULTURAL
56 AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
490 PROFESSORS
Presidenta: Muntsa Lamúa i Cassou
Vicepresidenta: Ma. Carme Andreu Mestres
Secretari: Enric Miró Martínez
Tresorer: Joaquim Manel Julve Mas
Vicetresorera: Glòria Riera Alemany
Vocal: A12 Estudis i Recerca Interuniversitària
Vocal: Aules d'Extensió Universitària Gent Gran de Barcelona AUGG BCN
Vocal: Aula d'Extensió Universitària de Gràcia
Vocal: Aula d'Extensió Universitària de Santa Coloma de Gramenet
Vocal: ÀGORA - Aula D'E.U. i de Formació Permanent de Vilassar de Dalt
Casanova 36, Entl 1ª
08011 Barcelona
T. 93 453 57 74
secretaria@afopa.info
Descarregar
Històric Afopa
Descarregar
Estatuts Afopa
Avís legal